Escola Bressol

Autoritzat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya amb codi de centre 08063539. Suport i orientació psicopedagògica de CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç).

0 – 3 anys

Pinotxo és una Escola Bressol que imparteix el 1er cicle d'Educació Infantil.

Activitats

Dia a dia

Tracte personalitzat i familiar. Donem molta importància a la relació entre l'Escola i les famílies. La participació d'aquestes fa l'Escola més viva i enriqueix la tasca dels mestres.

El nostre Projecte Educatiu

Tenim un Projecte Educatiu propi i innovador basat en l’estimulació i l’acompanyament a l’infant, vetllant i ajudant perquè pugui desenvolupar les seves capacitats i habilitats.

La nostra metodologia està basada en la descoberta i l’experimentació, essent l’infant el protagonista actiu dels seus aprenentatges. Potenciem la imaginació, motivació i creativitat tot respectant les pròpies necessitats individuals, el seu temps i potenciant les seves capacitats.

A través del joc s’ofereix una serie de propostes, perquè l’infant pugui construir el seu propi aprenentatge respectant el seu nivell maduratiu.
El joc és la base de l’aprenentatge, per tant, oferim propostes de jocs coherents, estimulants i atractius, considerant el moment evolutiu de l’infant i del grup.

 

Oferim espais segurs i adaptats a cada moment evolutiu i facilitem materials interessants que fomentin l’exploració, l’experimentació i la relació amb els altres.

Les activitats de la vida quotidiana tenen un alt component educatiu. Els hàbits i rutines són importants i proporcionen seguretat als infants.
Moments com l’alimentació, la higiene o el canvi de bolquers són espais molt especials per desenvolupar capacitats motrius, d’autonomia, de coneixença d’un mateix.

És necessari que els infants es sentin escoltats i siguin acceptades les seves necessitats i emocions.
Aquesta pedagogia de l’escolta s’estén cap a les famílies tot respectant i afavorint les seves decisions en la criança.

Juguem, manipulem, experimentem, construïm… Aprenem